«موزه مراعات»

«موزه مراعات» موزه‌ای است که سالن‌های متعددی در سراسر جهان دارد. به سان همه موزه‌ها، برخی از سالن‌های این موزه پایاترند از سالن‌های دیگر. سالن‌هایی که از قبل وجود داشتند، دوباره به کار گرفته شده و کارکردشان تغییر پیدا می‌کند، یا سالن‌های جدید افتتاح شده و برخی دیگر بسته یا رها می‌شوند.

در اینجا سالن‌هایی برای مطالعه، کارهای علمی، رقص، نجاری، پرورش گیاهان و سبزیجات یا هرآنچه دلی تنگ بخواهد، وجود دارد.

هر کسی می‌تواند در موزه سالنی افتتاح کند. تنها کافیست بگویید میلتان میکشد چه نوع سالنی افتتاح کنید. هر که می‌تواند هر سالنی را اشغال کند. تنها کافیست به ما بگویید در آنجا می خواهید چه کاری انجام دهید.

هدف اصلی «موزه مراعات» ایجاد و حفظ روابط اجتماعی است. روابط شاید شامل اشیا باشد یا نباشد، اما ما در هیچ یک از فرآیندهای بایگانی و دسته‌بندی آثار هنری نقشی نداریم. «موزه مراعات» هیچ نگهبانی ندارد.

برای ‌گذران وقت در موزه نیازی به هنرمند بودن نیست. حضور در موزه هزینه‌ای در بر ندارد و در‌های آن به روی تمامی افراد که هنرشان آزادی جمعی ما را از طریق پرورش روابط مراعات تقویت می‌کند باز است: تیمارداری مردم و حیوانات و لوازم و زیست‌بوم.

ساکنان هر یک از سالن‌‌های «موزه مراعات» کاردار آنجایند. کارداری سالن‌ها به طور دائم دست‌به‌دست می‌شود؛ و مجموعه و ساکنانی همیشگی ندارد. «موزه مراعات» در راستای گسترش هنرهای قابل بازتولید جمعی فعالیت می‌کند و در همین جهت می‌توان پلی میان داخل و خارج از موزه باشد. فعالیت موزه تنها به چهار دیوار آن ختم نمی‌شود.

همانند پرولتكولت [فرهنگ پرولتاریا] اثر الكساندر بوگدانف، «موزه مراعات» می‌خواهد در باب مفاهیم موزه یا هنرمند بودن تجدیدنظر كرده و به جای آثار تاریخی، فرصت‌هایی برای آزادی و مراعات ایجاد كند. در «موزه مراعات»، هنر قلهء امر نمادین یا تولید آثاری نیست که دست کسی به آن نمیرسد، بلکه تلاشی‌ست برای ساخت دنیا‌های بهتر. هر کس شایسته همان مراعات و توجهی است که ما هم اکنون به بناهای تاریخی و شاهکارهای هنری نشان میدهیم، آنچنان که بشاید تا ابد.

ترجمه شده توسط سودا فرخی

ara / aze / bul / deu / ell / eng / est / eus / fas / fra / hin / ind / ita / jpn / mar / mkd / nld / norsk / pol / por-bra / por-eu / ron / slv / spa / swe / tur / urd / zho / zho-trad