PlayGrounds. Video collection

The Amazing History of Talacre (1974)

The 2.5-acre Talacre Gardens park in north London’s Kentish Town was recognised and run by Camden Council only after years of local people’s campaigning. This 1974 documentary tells the inspiring story of how it began with play charity and locals working together to clear a derelict site in 1971.

The Playground Project. Intervju med kurator Gabriela Burkhalter

The Playground Project handlar om lekens och barnets plats i gestaltade stadsmiljöer. Utgångspunkten är lekskulpturens historia, främst i Europa men med utblickar även mot USA och Japan. Utställningen omfattar lekplatsens historia från förra sekelskiftet till åttiotalet och visar hur barnens förändrade plats i samhället har gestaltats i stadsplanering, arkitektur och konst. Mer information: